Fritidshus

  • Fritidshus är oftast 1- eller 1,5-planshus på 20-60 m².
  • Vi tillhandahåller såväl typprojekt som skräddarsydda projekt.
  • Fritidshusen har isolerad konstruktion.
  • Fritidshus kan monteras ihop av småelement som kan monteras för hand och följaktligen passar i svåråtkomliga ställen.