Konstruktioner för trähuselement

ESTPANEL OÜ projekterar byggnadskonstruktioner med utgångspunkt i:

  • gällande byggnadslagstiftning i landet
  • byggnadens placering och den aktuella klimatzonen
  • normerna för energieffektivitet
  • fastställda projekteringsförutsättningar för byggnaden
  • den arkitektoniska lösningen för byggnaden och valda ytskikt

Element används normalt för byggnadernas:

  • ytterväggar
  • bärande innerväggar
  • lägenhetsskiljande väggar
  • bjälklag
  • golv för montering på plint- eller pelargrund eller grundmur

Även enklare yttertak och lätta skiljeväggar kan utföras av element.

Vid särskild överenskommelse inkluderar leveransen även nödvändiga material för platsbyggda konstruktioner.

De vanligaste konstruktionslösningarna för huselement.

1) Standardkonstruktion för ytterväggselement

1. Fasadpanel 21x120, liggande, 1x primas, 1x målad
2. Regel 28x70 mm
3. Vindskyddsväv 
4. Stomme 45x220 C24, förstärkt med T-profilregel
5. Värmeisolering 220 mm
6. Ångspärr
7. Extrastomme 45x45
8. Värmeisolering 50 mm
9. OSB 12 mm
10. Gipsskiva 12,5 mm

2) Standardkonstruktion för bärande innerväggselement

1. Gipsskiva 12,5 mm 
2. OSB 12 mm
3. Stomme 90 eller 120 mm beroende på statiska beräkningar
4. Värmeisolering 100 eller 120 mm beroende på stommens tjocklek
5. OSB 12,5 mm
6. Gipsskiva 12,5 mm

3) Standardkonstruktion för bjälklagselement

1. Golvbeläggning  
2. Durelis-skiva 22 mm  
3. Bjälklagsstomme 45x220 C24
4. Värmeisolering 100 mm, vid yttre perimeter 220 mm  
5. Nät  
6. Regel 28x70  
7. Gipsskiva

4) Standardkonstruktion för golvelement

1. Golvbeläggning
2. Durelis-skiva 22 mm
3. Ångspärr
4. Golvstomme 45x220 mm
5. Värmeisolering 220 mm
6. Vindskyddsväv
7. Fibercementskiva 8 mm