Konstruktioner för timmerhus

ESTPANEL OÜ tillverkar byggnader med väggar av fyrkantiga frästa stockar.

Vi använder högkvalitativt, industriellt torkat furu- och grantimmer med fukthalt på 16-18%.

Konstruktionen för ett timmerhus är mycket speciell på grund av torkkrympning av frästa stockar. Därför har hela konstruktionen projekterats med hänsyn till sättning av timmerväggen så att sättningen inte hindras.

1. Väggar

3-trådig, tvärbunden naturlig furu eller gran frilans, med en vattenhalt av 16-18%.

-Urvalet av stockprofiler - 44x133; 55x133; 70x175; 90x175 eller 90x133, 120x133 eller 120x175

Väggarna på bostadshus och vid önskemål även fritidshus isoleras

-Mellanstomme 45x95 eller 45x145, monteras med glidstycken för att inte hindra sättning av timmerväggar

-Isolering 100-150 mm

-Ångspärr

-Invändiga beklädnadsbrädor med stockprofil, 22x122 eller 28x175

2. Golv

-Golvbrädor 22 mm

-Ångspärrfolie

-Golvreglar 45x45-45x220 enligt konstruktionen

-Isolering 50-220 mm (vid önskemål vid trädgårds- och fritidshus)

Vid plintgrund ska en bärande skiva för isoleringen monteras under golvreglarna, helst en tunn fibercementskiva.

3. Lofttak

-Takbeläggning: taktegel, stålplåt eller bitumen beläggning

-Balk 120x420, limträ

-Takstolar 50x200 eller takband

-OSB 22 mm eller spontade brädor

-Takfotsinklädnad

-Vindskivor

-Isolering av 200...350 mm Knauf Natur mineralull (vid önskemål vid trädgårds- och fritidshus)

-Ångspärrfolie,

-Läkt för brädbeklädnad på innertak

-Bordbräda, naturlig tall eller björkblus, 12x95 eller 12x120 mm

4. Bjälklag och sovplats vid trädgårdshus

-Golvbrädor

-Bjälklagsstomme 45x145...45x220 enligt statiska beräkningar

-Isolering (vid önskemål vid trädgårds- och fritidshus)

-Nät eller byggpapp

-Läkt för brädbeklädnad på innertak

-Beklädnadsbrädor, naturlig furu eller gran, spontade, 12x95 eller 12x120 mm

5. Ytterdörrar

Bostadshus: isolerade paneldörrar med målad eller betsad träyta.

Trädgårds- och fritidshus: dörrar med limträkarm och naturlig träpanelyta.

Dörrar kan utföras med ljusinsläpp.

6. Fönster

-Bostadshus: dreh-kipp fönster med 2- eller 3-glas isolerrutor och målad träram

-Trädgårds- och fritidshus: dreh-kipp-fönster med 2-glas 9/3/9 isolerruta, ram med naturlig yta

Foderbrädor ingår

7. Innerdörrar

-Bostadshus – paneldörrar av naturlig furu, naturlig yta

-Trädgårds- och fritidshus – dörrar av naturlig gran eller furu, med vertikal brädyta.