Jämförelse mellan trä- och stenhus

Varför välja ett prefabricerat trähus?
Här beskriver vi fördelarna med trähus framför stenhus:

 • Trähus har många fördelar – trä är ett mycket flexibelt byggmaterial som ger nästan obegränsade möjligheter att bygga lämpliga hus för såväl stads- som naturmiljön.

 • Trähus passar miljömedvetna människor som uppskattar en varm och hälsosam boendemiljö.
  Trä är en naturlig, förnybar resurs som genom tiderna har använts för byggnader. Det är miljö- och hälsovänligt och har avsevärt mindre kolavtryck jämfört med sten eller betong. Tillverkning av byggmaterial av trä kräver bara 175 kWh energi per m³ medan tillverkning av tegel tar 877 kWh energi per m³.
 • Hus av träelement kan byggas betydligt snabbare än stenhus. Tid är pengar. Ju kortare byggtid desto lägre kostnader för ägaren (el, vatten, avfallshantering, bevakning, projektledning, byggtillsyn, bankräntor osv). Ett hus byggs i genomsnitt på 3-5 dagar, dvs 8-10 gånger snabbare än uppförande av klimatskalet för ett stenhus.
  Elementhus möjliggör även nyckelfärdiga lösningar på flera gånger kortare tid jämfört med stenhus.
 • Kvaliteten är garanterad – elementen tillverkas på fabriken i idealiska förhållanden, av erfarna montörer, i en kontinuerligt kontrollerad torr miljö vilket säkerställer den högsta byggkvaliteten. Varken fukt eller regn kan skada byggmaterialen. Undersökningar vid Tallinns tekniska högskola har visat att stenhus tar flera år att torka vilket höjer risken för mögel eller fuktskada samt värmeförlusten genom fuktigt klimatskal.

 • Ett trähus har betydligt färre köldbryggor än ett stenhus.

 • Träkonstruktioner är lätta, dvs att deras transport och montage medför mindre kolutsläpp jämfört med tunga metall- och betongkonstruktioner.

 • Tack vare den låga vikten av ett trähus kan byggnadsgrunden utföras med lägre kostnader än vid ett tyngre stenhus. Den lättare konstruktionen av ett trähus möjliggör dessutom att bygga på underlag där byggnadsgrunden för ett tungt stenhus skulle kräva ytterligare tilläggskostnader.

 • Väggarna på ett trähus är oftast tunnare än stenväggar med samma U-värde; detta ger större rumsarea vid samma byggnadsarea.

 • Träelement behöver inte nödvändigtvis vara i standardmått vilket möjliggör att bygga precis efter beställarens önskemål.