Träelementhus

ESTPANEL OÜ projekterar, tillverkar och uppför träelementhus med olika mått.

Träelementhus tillverkas på fabriken i väderskyddad miljö och med strikt kvalitetskontroll. Detta garanterar precisa mått och hållbarhet av konstruktionerna. Den förväntade livslängden av ett träelementhus är minst 50 år.

Huselementen transporteras till monteringsstället och monteras snabbt ihop med hjälp av lyftmekanismer. Klimatskalet för ett enfamiljshus blir normalt färdigt på 4-5 dagar. För ställen där stora lyftmekanismer inte kan användas erbjuder vi byggnader av småelement.

Träelement möjliggör att uppföra byggnader med mycket olika mått och funktion. Vårt sortiment inkluderar bostadshus, fritidshus och trädgårdshus, bodar och garage. Tveka inte att kontakta oss om du inte hittar det som du behöver bland våra typprojekt – vi arbetar även gärna med skräddarsydda lösningar.