Bod "V15"

Bod "V15" är en byggnad som monteras ihop av 1,2 m breda väggelement. Den består av 2 väggelement i breddriktningen och 4 i längdriktningen varav 1 element är försett med dörr och 1 med fönster. Väggelementen är monteringsfärdiga, med fabriksmonterad fasadbeklädnad och fabriksmonterat fönster. Gavelelement samt material för tak- och golvkonstruktionen ingår. Vid önskemål kan vi komplettera boden med invändig beklädnad. 

Grabaritmõõdud (pikkus x laius) 2632 x 5032
Ehitusalune pind (m2) 13,2
Kasulik pind (m2) 11,5

Sul on küsimusi
või soovid pakkumist?