Puitelementmajade konstruktsioonid

ESTPANEL OÜ projekteerib hoonete konstruktsioonid lähtudes:

 • riigis kehtivast ehitusalasest seadusandlusest
 • hoone asukohast ja kliimatsoonist
 • energiatõhususe normatiividest
 • hoone ehituseks väljastatud projekteerimistingimustest
 • hoone arhitektuursest- ja viimistluslahendusest 

Elementidest koostatakse tavaliselt hoonete:

 • välisseinad
 • kandvad siseseinad 
 • korteritevahelised seinad
 • vahelaed
 • põrandad post-, vai- või lintvundamentidele paigaldamiseks

Elementidest saab koostada ka lihtsamad katused ning kergvaheseinad.

Kohapeal koostatavate konstruktsioonide koostamiseks vajalikud materjalid kuuluvad komplekti kokkuleppeliselt.

Enimkasutavad elementide konstruktsioonlahendused.

1) Välisseinaelemendi standard konstruktsioon

 1. Voodrilaud 21x120, horisontaalne, 1x krunditud, 1x värvitud 
 2. Latt 28x70 mm
 3. Tuuletõkke kangas 
 4. Karkass 45x220 C24, tugevdatud T profiil latiga
 5. Soojustus 220 mm
 6. Aurutõke
 7. Lisakarkass 45x45
 8. Soojustus 50 mm
 9. OSB 12 mm
 10. Kipsplaat 12,5 mm

2) Kandva siseseinaelemendi standard konstruktsioon 

 1. Kipsplaat 12,5 mm 
 2. OSB 12 mm
 3. Karkass 90 või 120 mm vastavalt staatikale
 4. Soojustus 100 või 120 mm vastavalt karkassi paksusele
 5. OSB 12,5 mm
 6. Kipsplaat 12,5 mm

3) Vahelaeelemendi standard konstruktsioon 

 1. Põrandaviimistlus  
 2. Durelis plaat 22 mm    
 3. Vahelaetalastik 45x220 C24
 4. Soojustus 100 mm, välisperimeetris 220 mm    
 5. Võrk  
 6. Latt 28x70  
 7. Kipsplaat 

4) Põrandaelemendi standard konstruktsioon 

 1. Põrandaviimistlus
 2. Durelis plaat 22 mm
 3. Aurutõke
 4. Põrandatalastik 45x220 mm
 5. Soojustus 220 mm
 6. Tuuletõkkekangas
 7. Tsementkiud plaat 8 mm